Polycom RealPresence Desktop

Polycom RealPresence Desktop 3.10

Establishes professional HD video conferencing for business
Người dùng đánh giá
4.3  (64 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
3.10.3 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Polycom, Inc.
Enterprise-orientated HD quality video conferencing with the automatic correction of a deficient illumination of a premise and noisy audio (e.g. Removal of distracting background noises like caught, laptop typing, etc). It maintains scalable SVC/AV coded calls from multiple destinations and conditions, according to H.239, BFCP, H.323 and SIP standards.
Polycom RealPresence Desktop là một PC dựa vào video nói chuyện mềm cho công việc kinh doanh chuyên nghiệp. Bây giờ khi ông tránh xa khỏi phòng họp anh có quyền để video nói chuyện trên máy tính cá nhân. RealPresence Desktop kết hợp những đặc tính nghỉ-của-dùng với centralized quản lý.
Thông tin được cập nhật vào: