Polycom RealPresence Desktop

Polycom RealPresence Desktop

Polycom RealPresence Desktop là một PC dựa vào video nói chuyện mềm
Người dùng đánh giá
4.5  (4 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.6
Phiên bản mới nhất:
3.7.0 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Polycom RealPresence Desktop là một PC dựa vào video nói chuyện mềm cho công việc kinh doanh chuyên nghiệp. Bây giờ khi ông tránh xa khỏi phòng họp anh có quyền để video nói chuyện trên máy tính cá nhân. RealPresence Desktop kết hợp những đặc tính nghỉ-của-dùng với centralized quản lý.
Chia sẻ kinh nghiệm của bạn:
Viết nhận xét về chương trình này
Thông tin được cập nhật vào: