Polycom RealPresence Desktop

Polycom RealPresence Desktop

Polycom RealPresence Desktop เป็น PC-ดูจากวิดีโอคุยกับซอฟต์แวร์
คะแนนผู้ใช้
4.5  (4 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
2.6
รุ่นล่าสุด:
3.7.0 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
Polycom RealPresence Desktop เป็น PC-ดูจากวิดีโอคุยกับซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจอย่างมืออาชีพ ตอนนี้เมื่อคุณออกไปจากห้องประชุมคุณสามารถเข้าถึงวิดีโอคุยกับส่วนตัวของคอมพิวเตอร์ RealPresence Desktop รบรรเทาของต้องการใช้งานมันร่วมกับ centralized การจัดการได้
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: